herinner mij  Profiel vergeten? | Aanmelden

Nieuws

Kies een seizoen:

 ? 
door willem zwaan op 15-10-2015      


Aangepaste regeling veteranenvoetbal West 2 seizoen 2015’/16
2.11 Veteranenklassen
De onderstaande regeling vervangt de regeling die is opgenomen op blz. 49 van het handboek competitiezaken amateurvoetbal 2015/’16
2.11.1 Leeftijdsgrens vastgesteld
Met ingang van het seizoen 2005/'06 wordt er een leeftijdsgrens gekoppeld aan deelname aan wedstrijden voor de veteranencompetitie. Deze leeftijdsgrens is vastgesteld op 35 jaar, waarbij net als bij de verschillende jeugdcategorieën 1 januari als peildatum zal worden gehanteerd. Dit impliceert dat spelers, die op 1 januari 2015 35 jaar of ouder zijn, gerechtigd zijn om in het nieuwe seizoen deel te nemen aan de veteranencompetitie.
2.11.2 Drie dispensatiespelers mogelijk
Aangezien het voor veel verenigingen problematisch is om elftallen samen te stellen met spelers, die uitsluitend 35 jaar en ouder zijn, is besloten om ieder veteranenelftal per wedstrijd de mogelijkheid te geven drie dispensatiespelers te laten deelnemen aan de wedstrijd. Deze dispensatie is niet persoonsgebonden (het mogen dus steeds drie andere spelers zijn). Van de maximaal 16 spelers (inclusief de wisselspelers), die bij veteranen aan wedstrijden mogen deelnemen, mogen er dus niet meer dan drie jonger dan 35 jaar zijn. De leeftijd van deze dispensatiespelers is geheel vrij.
Als er tijdens een wedstrijd van de veteranencompetitie een elftal met vier spelers jonger dan 35 jaar uitkomt kan er een sanctiemogelijkheid gerealiseerd worden in de vorm van het ongeldig verklaren van een wedstrijd. Een (dispensatie)speler die genoteerd staat op het wedstrijdformulier maar uiteindelijk niet speelt wordt wel meegeteld als spelende (dispensatie)speler, aangezien er in de categorie B niet kan worden aangegeven of een speler wel of niet heeft meegespeeld tijdens een wedstrijd.
2.11.3 Speelduur
De speelduur voor de veteranen bedraagt 2 x 45 minuten.
2.11.4 Aparte competitiepiramide voor veteranen
Ook voor veteranenelftallen die op een hoger niveau uitkomen is er de mogelijkheid tot inschrijven voor de veteranencompetitie. De veteranenelftallen zullen zoveel mogelijk worden ingedeeld op sterkte. Veel verenigingen spelen momenteel met een elftal bestaande uit spelers van 35 jaar en ouder in een hogere klasse dan de reserve zevende klasse. Deze elftallen nemen dus niet deel aan de veteranencompetitie, omdat zij hiervoor (veel) te sterk zijn. De sterkere veteranenelftallen binnen de veteranencompetitie zullen worden ingedeeld in de samen te stellen hoogste klassen. Bijkomend voordeel hiervan is dat voor deze elftallen ook een aparte bekercompetitie kan worden georganiseerd.
2.11.5 Verplichte promotie
Elftallen die via de promotie-/degradatieregeling promoveren naar een hogere klasse, zullen altijd het seizoen daaropvolgend op een hoger niveau worden ingedeeld. Ieder jaar weer wordt voor veel elftallen, die een kampioenschap hebben veroverd, dezelfde klassenindeling aangevraagd. In de praktijk is echter gebleken dat na het inwilligen van deze verzoeken het elftal het seizoen daarop opnieuw meestrijdt om het kampioenschap. Dit kan niet de bedoeling zijn. Om deze reden wordt voor alle kampioenen promotie verplicht gesteld. Hieraan is echter wel één "maar" verbonden: Indien uit de gespeelde wedstrijden blijkt dat het kampioenselftal in de hogere klasse te hoog is ingedeeld en alle wedstrijden met ruim verschil verliest, dan kan alsnog worden overgegaan tot het lager indelen van het betreffende elftal.
2.11.6 Twee elftallen van één vereniging in dezelfde poule
In zeer uitzonderlijke gevallen blijft het mogelijk dat bij de veteranen twee elftallen van één vereniging in dezelfde poule worden ingedeeld. Dit is uitsluitend het geval wanneer een andere indeling tot gevolg heeft dat elftallen geconfronteerd gaan worden met extreem grote reisafstanden en het bij elkaar indelen dit kan voorkomen.
Regeling veteranenvoetbal West 2 seizoen 2016’/17
Speelgerechtigdheid
Spelers, die op 1 januari 2016 de leeftijd van 35 jaar (peildatum 1 januari) hebben bereikt, zijn gerechtigd deel te nemen aan wedstrijden in de veteranencompetitie.
De regeling ten aanzien van dispensaties zal voor het volgend seizoen worden aangepast. Bij de inschrijving dient men rekening te houden met het volgende:
 Het aantal dispensatiespelers per team en per wedstrijd is/blijft 3.
 Aan dispensatiespelers wordt een leeftijdsgrens van 30 jaar gekoppeld. Met andere woorden: spelers, jonger dan 30 jaar zijn in het nieuwe seizoen niet meer gerechtigd uit te komen in wedstrijden van de veteranencompetitie. Deze spelers moeten op 1 januari 2016 de leeftijd van 30 jaar hebben bereik
Plaats dit bericht op: voeg toe aan NUjij.nl Twitter Facebook Voeg toe aan EKudos MSN Reporter
door willem zwaan op 14-10-2015      


2.11 Veteranenvoetbal
De KNVB biedt verenigingen de mogelijkheid elftallen in te schrijven voor de specifieke veteranencompetitie. In deze competitie wordt gespeeld op recreatieve basis en bestaat geen promotie-/degradatieregeling. Aanmelding is altijd mogelijk terwijl indeling wordt toegepast wanneer regionaal gezien voldoende aanbod bestaat om een competitie te starten. Wanneer dit aanbod te gering is, dan worden de betreffende elftallen opgenomen in de laagste klasse van de gewenste speeldag (zaterdag of zondag). De spelregels zijn:
-
Geen promotiemogelijkheid.
-
Speelduur van 2 x 35 minuten.
-
Minimale leeftijd van 35 jaar (spelers dienen op 1 januari 2015 of eerder de leeftijd van 35 jaar te hebben bereikt).
-
Ieder elftal mag per wedstrijd drie dispensatiespelers inzetten. Deze spelers moeten op 1 januari 2015 de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt.
-
Doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers is toegestaan.
-
Verzoeken tot vrijstelling worden in de periode van 1 oktober tot 1 april op soepele wijze in behandeling genomen, met een maximum van 2 wedstrijden per seizoen. Verzoeken moeten voor dinsdag 12.00 uur bij de KNVB zijn ingediend.
-
Het in onderling overleg verplaatsen van wedstrijden is toegestaan. Desnoods na de oorspronkelijke wedstrijddatum.
-
De zondagwedstrijden vangen zoveel mogelijk om 10.00 uur aan.
-
Poules bestaan in principe uit 12 elftallen.
-
Wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.
Plaats dit bericht op: voeg toe aan NUjij.nl Twitter Facebook Voeg toe aan EKudos MSN Reporter
door willem zwaan op 16-09-2015      


BELANGRIJK: Bijeenkomst voor senioren elftallen!

Spelers, speelsters en leiders van senioren elftallen bij Rijnsburgse Boys,

Een uitnodiging voor een bijeenkomst…

Wie: leiders of aanvoerders van senioren elftallen.
Waar: In onze kantine
Wanneer: Dinsdagavond 22 september van 20:00 -21:00 uur.

Als trouwe spelende leden bij Rijnsburgse Boys kennen jullie de kantine als geen ander. De één om de wedstrijd te evalueren die gespeeld is en nog even te bijpraten met vrienden en kennissen onder het genot van een hapje en een drankje, de ander om volledig uit z’n dak gaan tijdens een van de beroemde feestjes. Het gezellig samenzijn in de kantine staat helaas al een aantal jaren onder druk. Het aantal vrijwilligers neemt af, waardoor de schouders van een beperkt aantal vrijwilligers (te) zwaar belast wordt.

Rijnsburgse Boys is een club van ons allemaal, een plek waar we graag zijn en veel plezier aan beleven, dit draaiend houden gaat niet vanzelfsprekend. Niemand wil een bordje aantreffen dat de kantine gesloten is i.v.m. tekort aan vrijwilligers, daarom willen wij de senioren teams vragen een bijdrage te leveren aan die belangrijke plek voor ons allemaal. Je wordt geen vaste vrijwilliger, maar wij stellen wel verplicht per senioren elftal 2 keer per jaar 5 mensen beschikbaar stellen om mee te helpen in de kantine en op het secretariaat. Wij volgen hiermee het voorbeeld van vele omliggende sportverenigingen.

Zorg ervoor dat je elftal dinsdag 22 september om 20:00 uur in de kantine vertegenwoordigd is. Is er geen vertegenwoordiging om de voorkeur van het elftal aan te geven voor 2 data, dan kiezen wij als kantinecommissie en het secretariaat 2 data om 5 mensen te leveren voor je elftal.

Alvast bedankt voor jullie bijdrage en wij zien jullie afgevaardigden graag maandag 22 september om 20:00 uur in de kantine van Rijnsburgse Boys. Ongetwijfeld dat er onder de spelers al vrijwilligers actief zijn, wij willen de leiders van het elftal vragen om deze mensen buiten de groep van 2 x 5 mensen te laten.

Namens de kantinecommissie, het secretariaat en het bestuur van Rijnsburgse Boys alvast bedankt voor jullie hulp!
Plaats dit bericht op: voeg toe aan NUjij.nl Twitter Facebook Voeg toe aan EKudos MSN Reporter
door Wout van Egmond op 12-07-2015      


Die Haghe VE1
Duindorp sv VE1
Gr.WII VAC VE1
Haagse Hout VE1
KSD-Marine VE1
Loosduinen VE2
Rijnsb.Boys VE1
SEV VE1
SVC'08 VE2
TAC'90 VE2
Voorschoten'97 VE1
Wanica Star VE1
Plaats dit bericht op: voeg toe aan NUjij.nl Twitter Facebook Voeg toe aan EKudos MSN Reporter
door Mark Farman op 30-03-2015      
Joe_Jordan.jpg

Cees,

Ik denk Joe Jordan is de speler zonder tanden?
Plaats dit bericht op: voeg toe aan NUjij.nl Twitter Facebook Voeg toe aan EKudos MSN Reporter